Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ("Obchodní podmínky ")

Poslední aktualizace: 1.1.2022

VÍTEJTE NA WEBU HTTP://WWW.ONLINECLINIC.COM/ ("WEB") PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘED POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI V PLNÉM ZNĚNÍ. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ANI SLUŽBY NA NICH NABÍZENÉ.

OnlineClinic.com a její služby a materiály jsou vlastněny a provozovány společností eHealth Solutions s.r.o., se sídlem Střimelická 2503, 141 00 Praha 4, která je vedená pod spisovou značkou   C 360859 u Městského soudu v Praze, IČ 14129701 obchodující pod názvem ONLINECLINIC.COM ("OnlineClinic“). Pro účely těchto Obchodních podmínek označují termíny "my", "náš" a "nás"

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Obchodních podmínek je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná na www.onlineclinic.com

Služby OnlineClinic.com

OnlineClinic.com dává každému uživateli těchto webových stránek ("Uživatel"), možnost vyhledávat, porovnávat a kontaktovat poskytovatele zdravotní péče po celém světě podle individuálních požadavků uživatele a může si jejím prostřednictvím, objednat zdravotní péči a další doplňkové služby. Poskytovatelem zdravotní péče se rozumí zdravotní zařízení nebo agentura, která poskytuje zdravotní služby, včetně služeb praktických lékařů (" Poskytovatel zdravotní péče "). Na základě svého požadavku může Uživatel obdržet mimo jiné informace o konkrétním Poskytovateli zdravotní péče, druhu léčby, cenách a hodnocení ve vztahu k Poskytovateli zdravotní péče.

OnlineClinic.com nabízí zdravotní péči, kterou lze zakoupit přímo od společnosti OnlineClinic.com nebo jedná jako zprostředkovatel. Role, v níž jednáme, závisí na našem vztahu s Poskytovatelem zdravotní péče (OnlineClinic.com nabízí také doplňkové služby, mimo jiné transportní služby, cestovní asistenci, překladatelské služby, ubytování a další. Náklady na tyto služby budou účtovány a vyčísleny samostatně ("Služby"), s využitím webu OnlineClinic.com nebo přímo poskytovatele služeb pro jiné než zdravotnické služby ("Poskytovatel"),

OnlineClinic.com neposkytuje žádné odborné zdravotní poradenství ani zdravotní péči. Web nelze být užíván ve spojitosti s neodkladnou zdravotní péčí. V případě vážného ohrožení zdraví je nutné neprodleně kontaktovat pohotovostní lékařskou službu. Uživatel se zavazuje, že nepoužije pro jakýkoli nezákonný a podvodný účel tento web, ani Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele.

OnlineClinic.com může poskytovat pouze obecné informace o Poskytovateli zdravotní péče nebo Poskytovateli. Uživatel si může vybrat ze seznamu Poskytovatelů zdravotní péče nebo Poskytovatelů a rozhodnout se podle svých osobních preferencí a na vlastní riziko. Pokud si Uživatel není jistý, který typ zdravotní péče by vyhovoval jeho potřebám, měl by se poradit se svým lékařem nebo příslušným zdravotnickým střediskem.

OnlineClinic.com poskytuje obecné informace o Poskytovatelích zdravotní péče nebo jiných doplňkových služeb, které byly shromážděny přímo od Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele, nebo z online a offline zdrojů, které se mohou lišit. OnlineClinic.com nemůže zaručit, že veškeré poskytnuté informace jsou úplné, správné nebo přesné. OnlineClinic.com neodpovídá za nepravdivé a zavádějící informace poskytnuté poskytovatelem zdravotní péče nebo jiných doplňkových služeb.

Uživatel / Registrovaný uživatel

Webová stránka nesmí být použita a služby popsané v těchto Podmínkách nesmí být objednány osobou, která je mladší 18 let. Používáním této webové stránky Uživatel zaručuje, že je starší 18 let.

Odesláním vyplněného vstupního formuláře a akceptováním těchto Podmínek se Uživatel stává Registrovaným uživatelem („Uživatel“). Uživatel souhlasí s přijímáním hovorů nebo e-mailů z OnlineClinic.com jejichž obsahem mohou být propagačních materiály, potvrzení Uživatelem objednaných služeb, informace o změnách na webových stránkách nebo o změnách v těchto Podmínkách.

Uživatel nesmí nahrát ani vložit na Web OnlineClinic.com žádné neoprávněné kódy (včetně jakýchkoliv virů, trojských koní a další), dokumenty, soubory nebo materiály, které by mohly poškodit OnlineClinic.com.

Webová stránka obsahuje ochranné známky a materiály chráněné autorskými právy (obsah, grafický design, logo, know-how, obchodní jméno). Uživatel souhlasí s tím, že nesmí upravovat, distribuovat, reprodukovat nebo jinak komerčně zneužívat jakýkoli obsah uvedený na webu, nebo jakékoli informace poskytnuté OnlineClinic.com. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré informace poskytnuté OnlineClinic.com bude využívat pouze pro osobní potřebu, a nikoliv pro komerční použití.

Poskytované služby

Prostřednictvím webu může Uživatel požádat o informace o Poskytovateli zdravotní péče nebo Poskytovateli ve vztahu k lékařské specializaci, druhu služby, lokaci a časové dostupnosti. K poskytnutí takovýchto informací o Poskytovatelích zdravotní péče nebo Poskytovatelích služeb, je nutné vyplnění vstupního formuláře umístěného na webu. Ve formuláři jsou požadovány osobní údaje (celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země původu a údaje týkající se jeho zdravotního stavu) a souhlas s těmito Podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů. Oznámení o přijetí požadavku Uživatele bude automaticky potvrzeno na uvedenou e-mailovou adresu Uživatele. Odpověď na tuto žádost obdrží Uživatel do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku. Uživatel může být požádán o vyplnění následného formuláře s doplňujícími informacemi, které jsou nezbytné pro vypracování nabídky Poskytovatelů zdravotní péče nebo Poskytovatelů podle aktuálních potřeb Uživatele.

Registrace Uživatele je zdarma, nicméně jakékoli objednané služby budou účtovány. Finanční náklady na jakoukoli službu jsou předem schváleny a musí být potvrzeny Registrovaným uživatelem. Registrovaný uživatel obdrží seznam Poskytovatelů zdravotní péče a / nebo Poskytovatelů na základě vyplněného vstupního formuláře, který bude zaslán Uživateli prostřednictvím e-mailu. Uživatele může kontaktovat zaměstnanec OnlineClinic.com v případě nutnosti doplňujících informací. Uživateli mohou být nabídnuty doplňkové služby.

Registrovaný uživatel informuje OnlineClinic.com o zvolené možnosti e-mailem nebo telefonicky. Registrovaný uživatel volí Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele podle osobních preferencí. Registrovaný uživatel potvrdí e-mailem nebo telefonicky zvolenou službu/y na uvedené kontakty OnlineClinic.com. Registrovaný uživatel obdrží do 5 pracovních dnů souhrnný e-mail s detaily vybrané služby. Souhrnný e-mail obsahuje podrobnosti o Registrovaným uživatelem potvrzené službě – jméno a adresa Poskytovatele zdravotní péče nebo/a Poskytovatele, druh zvoleného zákroku nebo služby, individuální požadavky Poskytovatele zdravotní péče nebo/a Poskytovatele, časový harmonogram, postupy, platební podmínky. V případě že jsou nutné Registrovanému uživateli oznámit jiné detaily potřebné k zajištění dané služby, a nejsou popsány výše, OnlineClinic.com tyto skutečnosti oznámí v souhrnném e-mailu.

Registrovaný uživatel akceptuje nabídku služby, včetně ceny za zprostředkování služby, provedením platby dle instrukcí zaslaných v souhrnném e-mailu.  V okamžiku řádného provedení platby ve stanovené výši   vzniká mezi Registrovaným uživatelem a OnlineClinic.com a/nebo Poskytovatelem zdravotní péče a/nebo Poskytovatelem závazná smlouva týkající se objednaných služeb.  OnlineClinic.com a/nebo Poskytovatel zdravotní péče a/nebo Poskytovatel je povinen odeslat Registrovanému uživateli doklad o platbě v případě, že si ji Registrovaný uživatel přímo vyžádá.

Ochrana dat

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že za účelem zajištění služeb, je nutné poskytnout osobní údaje, včetně citlivých informací týkajících se zdravotním stavu. OnlineClinic.com je oprávněna shromažďovat a uchovávat takové informace a poskytovat je třetím osobám (Poskytovatelům zdravotní péče nebo Poskytovatelům služeb) dle požadavku a přání Registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tímto postupem. 

OnlineClinic.com chrání soukromí uživatelů. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s tím, že OnlineClinic.com může uchovávat a zpracovávat veškeré osobní údaje poskytované uživatelem. Komunikace prostřednictvím e-mailu mezi uživatelem a jakýmkoli Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatelem prostřednictvím OnlineClinic.com může být archivována za účelem dohledávání. Veškeré telefonní hovory mezi Uživatelem a jakýmkoli Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatelem přes OnlineClinic.com můžou být archivovány za účelem dohledávání. Telefonní hovory mohou být nahrávány také za účelem zkvalitnění služeb. OnlineClinic.com nemůže být zodpovědná za úplnou bezpečnost při odesílání informací přes internet. Uživatel si je vědom bezpečnostního rizika a souhlasí s použitím této webové stránky pod tímto rizikem OnlineClinic.com neodpovídá za jakékoli škody nebo ztráty způsobené Uživateli během používání webových stránek a zasílání informací prostřednictvím těchto stránek.

Platební a storno podmínky 

OnlineClinic.com zpracovává platby na svých webových stránkách prostřednictvím poskytovatele platební brány (třetí strana).

Na základě objednaných služeb registrovaného uživatele může společnost OnlineClinic.com požádat uživatele o poskytnutí údajů o kreditní nebo debetní kartě Uživatele za účelem blokace dříve dohodnuté částky v zastoupení Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele. Na základě objednaných služeb Uživatelem může OnlineClinic.com odeslat e-mail s odkazem na platební bránu svého poskytovatele kde bude provedena platba dříve potvrzené částky Uživatelem. OnlineClinic.com uhradí náklady na konkrétní služby za účelem zajištění rezervace ve jménu Uživatele. OnlineClinic.com může rovněž poskytnout Registrovanému uživateli platební údaje Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele za účelem přímé platby služeb Registrovaným uživatelem. Uskutečněním rezervace jakékoli služby, a to buď přímo, nebo prostřednictvím OnlineClinic.com, registrovaný uživatel souhlasí s příslušnými podmínkami Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele, včetně storno podmínek. Všechny platební transakce prostřednictvím OnlineClinic.com podléhají storno podmínkám. Zasláním platby prostřednictvím OnlineClinic.com uživatel přijímá a souhlasí s příslušnými storno poplatky a tzv. no-show náklady, které jsou stanoveny Poskytovatelem zdravotní péče nebo Poskytovatelem a dále souhlasí se všemi dodatečnými podmínkami Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele, které se mohou vztahovat k objednané léčbě nebo službám.

Recenze

Každý uživatel, který využil služeb prostřednictvím OnlineClinic.com, je oprávněn zaslat recenzi k daným službám. Osobní zkušenosti mohou pomoci ostatním uživatelům s výběrem služeb a dále slouží k zachování kvality Poskytovatelů zdravotní péče a Poskytovatelů. Jakákoli recenze, která obsahuje nepravdivý, urážlivý nebo diskriminační text, nebude zveřejněna. OnlineClinic.com si vyhrazuje právo upravovat nebo mazat jakékoli recenze bez předchozího upozornění. OnlineClinic.com má 48 hodin na schválení obsahu každé recenze. Recenze bude zveřejněna na webových stránkách až po této revizi. Každá recenze je subjektivním názorem uživatele služeb a nikoliv OnlineClinic.com. OnlineClinic.com publikuje recenze pouze od skutečných pacientů. Pokud nebudou k dispozici žádné důkazy o přímém kontaktu uživatele s Poskytovatelem zdravotní péče nebo Poskytovatelem přes webové stránky OnlineClinic.com, recenze od tohoto Uživatele nebude zveřejněna. 

OnlineClinic.com může kontaktovat každého uživatele, který napíše recenzi, e-mailem a telefonem, aby ověřil pravdivost poskytnutých informací. OnlineClinic.com může také požádat o další podrobnosti kvůli případnému zlepšení kvality recenze. Poskytovatelům zdravotní péče nebo Poskytovatelům není dovoleno psát recenze. Poskytovatel, který se o to pokusí, může být odstraněn ze seznamu OnlineClinic.com.

Uživatel souhlasí s tím, že každá recenze bude dlouhodobě archivována a dále publikována. OnlineClinic.com zobrazí jméno uživatele, který recenzi poskytl. Všechny další osobní údaje, jako je celé jméno, kontaktní údaje a datum narození, nebudou nikdy veřejně zobrazeny.

Používání Cookies

OnlineClinic.com používá cookies na svých webových stránkách. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies. Soubory cookies jsou malé části textu, které jsou odeslané webovým prohlížečem prostřednictvím navštívených webových stránek. Soubory cookies jsou uloženy ve webovém prohlížeči a umožňují OnlineClinic.com nebo třetí straně, aby rozeznali uživatele a usnadnili jeho další návštěvu. Soubory Cookies mohou být rozděleny na dva typy „persistent" nebo "session". OnlineClinic.com používají oba typy souborů.

OnlineClinic.com může používat soubory cookies pro ověřování uživatelů a registrovaných uživatelů a může tím zabraňovat podvodnému používání uživatelských účtů. Při používání webové stránky může OnlineClinic.com umístit různé soubory cookies do webového prohlížeče Uživatele. OnlineClinic.com používá cookies pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Kromě vlastních souborů cookies OnlineClinic.com může také používat soubory cookies třetích stran z důvodu poskytnutí statistik využití webových stránek, poskytování reklam na internetových stránkách a podobně.

Pokud by uživatel nebo registrovaný uživatel chtěl soubory cookies smazat nebo odmítnout, může tak učinit přímo ve svém webovém prohlížeči. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

Obsah

OnlineClinic.com si vyhrazuje právo na změnu a úpravu obsahu webových stránek a také těchto Podmínek užívání bez předchozího oznámení. Tyto změny vejdou v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách. Je odpovědností Uživatele čas od času zkontroloval obsah webových stránek a také tyto Podmínky. OnlineClinic.com ani žádný z jejích zaměstnanců nenese zodpovědnost za případnou špatnou nebo opožděnou funkčnost webových stránek nebo jakékoliv služby, které mohou být způsobeny přírodní katastrofou, technickým výpadkem, občanskými nepokoji, teroristickým útokem, válkou nebo jinými skutečnostmi, které nelze přímo ovlivnit.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že webová stránka může být částečně nebo zcela nefunkční. Obsah nebo poskytované služby mohou být navíc změněny nebo úplně zrušeny. Tyto skutečnosti neopravňují žádného uživatele, aby požadoval náhradu škody.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Jakmile uživatel použije tento odkaz, bude se dále řídit podmínkami použití konkrétního webu. OnlineClinic.com nenese odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách třetích stran a Uživatel souhlasí s užitím těchto webových stránek na vlastní riziko. V případě jakékoli stížnosti od Uživatele na web třetí strany, musí být tato stížnost zaslána přímo na danou webovou stránku třetí strany a nikoliv do OnlineClinic.com.

OnlineClinic.com nepřetržitě využívá kódy Google a Facebook (kódy třetích stran) na webových stránkách z důvodu analýzy pohybu chování uživatelů. Během probíhajících kampaní se kódy ostatních měřicích nástrojů mohou krátkodobě zobrazovat také na webu.

Ochrana osobních údajů

OnlineClinic.com respektuje a chrání právo uživatele na soukromí ve vztahu k interakci s webovými stránkami. Uživatel souhlasí s následujícími zásadami ochrany osobních údajů tím, že bude pokračovat v používání webových stránek. Každý uživatel musí poskytnout určité osobní informace OnlineClinic.com jakmile žádá o pomoc se zajištěním lékařské péče, cestování asistence a dalších služeb. Tyto informace mohou zahrnovat celé jméno, věk, pohlaví, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní nebo debetní platební kartě, adresu a nezbytné citlivé informace o zdravotním stavu. OnlineClinic.com je oprávněna shromažďovat a uchovávat tyto informace a poskytovat je třetím stranám (Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatel) podle přání a požadavku Registrovaného uživatele za účelem zajištění služeb. Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s tímto postupem.

OnlineClinic.com může také poskytovat výše uvedené osobní informace poskytovatelům třetích stran, např. Poskytovateli platební brány, dále pak v případě jakéhokoli právního procesu a během ochrany práv OnlineClinic.com nebo práv Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele.

OnlineClinic.com může používat nezbytné osobní informace Uživatele pro obecnou správu případů a sledování, zajišťování a kontroly kvality služeb. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že na webových stránkách mohou být zobrazeny určité veřejné informace (například jméno nebo přezdívka a recenze). OnlineClinic.com nezodpovídá za informace poskytnuté Uživatelem jako veřejné. 

OnlineClinic.com může použít relevantní informace poskytnuté Uživatele k zajištění požadovaných služeb. Kontaktní údaje uživatele, jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo, mohou být použity k poskytnutí potřebných informací týkajících se objednaných služeb, nebo k poskytnutí aktuálních informací a seznamu nabízených služeb OnlineClinic.com. OnlineClinic.com může používat kontaktní údaje uživatele k odeslání aktuálních akcí a nabídek. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění z databáze OnlineClinic.com zasláním e-mailu na adresu info@onlineclinic.com

OnlineClinic.com není oprávněn poskytovat osobní a kontaktní údaje třetím stranám pro marketingové účely bez předchozího souhlasu Uživatele.

OnlineClinic.com bude shromažďovat a archivovat následující informace a uživatel s tím souhlasí:

· E-mailová korespondence

· Telefonní hovory – pro účely školení a kontroly kvality  

· Chatová komunikace  

· Recenze

· Informace shromážděné pomocí souborů cookies na webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran

· Údaje o návštěvách webových stránek, technické a statistické údaje

· Jakákoli komunikace mezi OnlineClinic.com, Uživatelem, Registrovaným uživatelem, Zdravotním poskytovatelem a Poskytovatelem služeb

Poskytovatele zdravotní péče a Poskytovatel souhlasí s použitím služby OnlineClinic.com jako zdroje potenciálních klientů.  Poskytovatele zdravotní péče a Poskytovatel musí podat úplné informace mimo jiné celý název, kontaktní údaje, kontaktní adresu, sídlo, fakturační údaje a seznamu nabízených služeb včetně ceníku. Tyto informace mohou být poskytnuty každému uživateli, který o to požádá, za účelem vypracování nezávazné nabídky.

Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatel souhlasí s tím, že OnlineClinic.com může v případě potřeby předat informace Uživateli a třetím stranám za účelem zajištění služeb, nebo v případě jakéhokoli právního procesu a během ochrany práv OnlineClinic.com / nebo práv uživatele. Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatel souhlasí s tím, že poskytne nezbytné informace potřebné k vytvoření kompletní a nezávazné nabídky pro Uživatele.

OnlineClinic.com může kontaktovat Poskytovatele zdravotní péče nebo poskytovatele, aby si ověřil a aktualizoval informace v interní databázi poskytnuté Zdravotním poskytovatelem nebo Poskytovatelem. Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatel se zavazuje, že bude neprodleně informovat OnlineClinic.com v případě jakýchkoliv změn v poskytnutých informacích.

Zdravotní poskytovatel nebo Poskytovatel musí kontaktovat OnlineClinic.com v případě, že chce být odstraněn z databáze OnlineClinic.com nebo v případě kdy je ukončena jeho obchodní činnost.

Odpovědnosti

OnlineClinic.com není zodpovědná za výběr Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele Uživatelem. Pokud bude Uživatelem vznesena stížnost na objednané služby od určitého Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele, a daná služba nebyla zakoupena od OnlineClinic.com přímo, musí být tato stížnost zaslána přímo na Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele a nikoli na OnlineClinic.com.

OnlineClinic.com nezaručuje dostupnost jakéhokoli Poskytovatele zdravotní péče nebo Poskytovatele.

Právní řád

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoli spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s těmito podmínkami bude podléhat výhradní jurisdikci soudů České republiky. Úředním jazykem jakéhokoli sporu nebo jakéhokoli řízení bude čeština.

Mimosoudní vyrovnání

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Registrovaným uživatelem a OnlineClinic.com lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Registrovaný uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI) či spor při nákupu přes internet řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Potřebné informace o mimosoudním řešení sporů naleznete na webu ČOI (www.coi.cz). Před tím, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu OnlineClinic.com doporučuje Registrovanému uživateli nejdříve kontaktovat OnlineClinic.com pro vyřešení nastalé situace. 

Partnerské společnosti

Služby jsou poskytovány společností OnlineClinic.com, která sídlí ve Velké Británii a je podporována různými přidruženými skupinovými společnostmi ("partnerské společnosti") po celém světě. Partnerské společnosti poskytují pouze interní podpůrnou roli ve prospěch OnlineClinic.com. Některé partnerské společnosti poskytují podporu v péči o zákazníka. Partnerské společnosti působí, a jsou oprávněny jednat, jako zprostředkovatel služeb OnlineClinic.com.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Informace o vašem používání našich stránek jsou sdíleny s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. Dalším prohlížením s používáním těchto cookies souhlasíte.

Zjistit více